Prof Xiao-Xia Xia & Dr Jeong Wook Lee

Prof Xiao-Xia Xia & Dr Jeong Wook Lee

Biography

Professor Xiao-Xia Xia – Shanghai Jiao Tong University

Assistant Professor Jeong Wook Lee – POTSTECH

All session by Prof Xiao-Xia Xia & Dr Jeong Wook Lee

Synthetic Biology in Asia

13 November 2020 | 2.00pm
LinkedIn